Ασφάλεια συναλλαγών

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικάκαι τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ισότοπος tumi.gr χρησιμοποιεί ασφαλές πρωτόκολλο επικοινωνίας Secure Sockets Layer (SSL) με 256-bit κρυπτογράφηση. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και της πλατφόρμας μας.