205 Peiraios, K. Petralona
Athens, P.O.Box 118 53

Tel.: +30 210-34 61 902
Fax: +30 210- 34 61 910

E-mail: info@tumi.gr
www.tumi.gr

OUR SHOWROOM

ekthethrio